Завантаження

Стратегію розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та План заходів з її реалізації на 2021-2023 роки рекомендовано затвердити

25 лютого 2020 року у великій залі Будинку рад відбулося розширене засідання Керівного комітету та Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки.

Ведучим засідання виступив голова Харківської обласної державної адміністрації, співголова Керівного комітету з розробки Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки Олексій Кучер. У своєму вступному слові він зазначив, що затвердження Стратегії на 2021-2027 року і Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки відкриє для Харківської області можливість використання коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році. А це понад 400 млн грн, які область зможе витратити для покращення життя мешканців області – тому результати обговорення мають не тільки науково-методичне, а суто практичне значення.

Після голови облдержадміністрації з вітальним словом до учасників звернувся заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач, який теж відзначив важливість Стратегії для життя регіону. Він сказав: «Сьогоднішній вагомий результат став можливим завдяки фаховій і злагодженій роботі усіх причетних до процесу. На пленарному засіданні Обласної ради, що відбудеться у четвер, депутати схвалять ці два документа, що у свою чергу відкриє для області широкі можливості щодо залучення інвестицій з Державного фонду регіонального розвитку».

Після цього перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Віталій Погосян представив результати діяльності Керівного комітету та Робочої групи з розробки проєкту Стратегії. Він відзначив, що робота над створенням стратегії розпочалась ще рік тому – з рішення Харківської обласної ради, прийнятого 28 лютого 2019 року, яким було визначило курс Харківської області: Сталий розвиток усіх складових соціально-економічного життя регіону у відповідності до глобальних цілей сталого розвитку світу.

Але доленосні події: вибори Президента України і дострокові парламентські вибори не дозволили виконати заплановане у 2019 році і тому головні питання розробки проєкту Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та проєкту Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки Харківській області довелось вирішувати вже у 2020 році.

Для цього було вирішено об’єднати енергію провідних фахівців регіону, щоб спільними зусиллями надолужити згаяний час. Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера 13 січня було сформовано Керівний комітет і Робочу групу з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021-2027 років та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки, в які увійшло понад 200 провідних фахівців регіону.

Щоб забезпечити ефективну комунікацію між розробниками, комунальне підприємство Харківської областної ради «Індустріальний парк «Рогань» розробило оn-line платформу strategy.kharkiv.ua, а усі фахівці Робочої групи були розподілені на 17 підгруп, за кожною з яких було закріплено певну складову Стратегії: питання децентралізації, освіти, охорони здоров’я, розвитку культури, ЖКГ, громадської безпеки, природокористування та екології, розвитку підприємництва та інституцій громадянського суспільства – тобто усі напрямки, які визначають стратегію і усі інформаційні розділи, які повинні увійти до результуючого документу.

Кожна з підгруп відпрацьовувала питання візії, місії, SWOT-аналізу і бачення стратегічних цілей, операційних цілей і завдань самостійно і реєструвала результати своєї роботи на оn-line платформі.

Обробкою пропозицій, які надходили на on-line платформу займались працівники Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, а також фахівці Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, на чолі з його директором – член-кореспондентом Національної академії наук України, заслуженим економістом України Миколою Олександровичем Кизимом, який став науковим консультантом Керівного комітету.

Така злагоджена робота вже 18 січня дозволила Керівному комітету затвердити візію, місію, результати SWOT-аналізу, сформулювати стратегічні та операційні цілі і завдання для оголошення початку збору проєктних ідей для формування Плану заходів з реалізації стратегії.

При цьому місію Харківської області було визначено наступним чином: Бути лідером в країні на шляху створення конкурентоспроможної економіки, яка забезпечує мешканцям європейський рівень добробуту і комфортне оточуюче середовище.

А стратегічне бачення (або візію) Харьківської області було сформульовано таким чином: Європейський регіон з високою якістю життя в якому проживає креативне, культурне, позитивно налаштоване населення в екологічно чистому середовищі і який має кластеризовану інноваційну і смарт-спеціалізовану просторову економіку.

Відповідно до цього стратегічного бачення було визначено ключові напрями розвитку регіону, які сформульовані у п’яти стратегічних цілях:
Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі регіону.
Ціль 2. Створення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону.
Ціль 3. Побудова конкурентоспроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю.
Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення інноваційної та інвестиційної інфраструктури.
Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні.

По кожній з перелічених стратегічних цілей було визначено оперативні цілі, а також конкретні завдання, виконання яких повинне забезпечити досягнення поставлених цілей. Саме на виконання цих завдань повинні були бути налаштовані проєктні ідеї, які могли надсилати до секретаріату Керівного комітету усі бажаючі.

Збирання проєктних ідей здійснювалось за допомогою on-line платформи strategy.kharkiv.ua і було завершено 28 січня. Загалом до Керівного комітету надійшло 886 проектних ідей по усіх 25 оперативних цілях Стратегіі – тобто в середньому по 35 проєктних ідей на одну оперативну ціль.

Кожний член Керівного Комітету отримав опис усіх надісланих проєктних ідей – для визначення кожній з них відповідних оцінок в балах: від 0 до 10. Секретаріат Керівного комітету зібрав результати цих оцінок і розрахував підсумковий рейтинг проєктних ідей. На основі цього рейтингу, а також встановлених лімітів фінансування окремих напрямків Стратегії, і було відібрано проєктні ідеї, технічні завдання по яким склали основу проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії на період 2021-2023 років.

Таким чином, 29 січня після голосування Керівного комітету за проєкт Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки, проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії на період 2021-2023 років, а також проєкт Стратегічної екологічної оцінки Стратегії та Плану її реалізації Харківська область вийшла на завершальний етап: громадське обговорення і розгляд перелічених документів на сесії Харківського обласної ради, яка відбудеться 27 лютого.

Тобто членами Робочої групи і Керівним комітетом було зроблене все необхідне для того, щоб виконати вимоги законодавства і оприлюднити проєктні документи за 20 робочих днів до їх розгляду депутатами обласної ради на засіданнях профільних комісій.

План заходів з реалізації Стратегії на період 2021-2023 років визначає практичні кроки, що необхідно здійснювати у три найближчі роки. Цей документ є взірцем проєктного підходу до соціально-економічного розвитку регіону. Він не тільки включає технічні завдання для розвитку інженерних мереж, а й охоплює усі сфери соціального забезпечення. Ось лише один приклад в сфері медицини: будівництво онкоцентру із загальною вартістю проекту понад 1,5 млрд грн. А окрім цього в планах області будівництво шкіл і дошкільних закладів освіти, стадіонів і спортивних майданчиків, палаців культури і молодіжних центрів. І не тільки це, адже стратегія регіону концентрує увагу на забезпеченні населення якісною питною водою, захисті повітря від шкідливих викидів і взагалі збереженні довкілля. На цих важливих напрямках План заходів з реалізації Стратегії включає крім іншого технічні завдання для будівництва очисних споруд і забезпечення переробки твердих побутових відходів.

Саме тому усі технічні завдання отримали високу оцінку від екологів, які підготували проєкт Стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки.

Але безперечно, що для вирішення соціальних питань і екологічних проблем потрібні значно більші бюджетні можливості, а джерелом такого збільшення бюджетних надходжень є податки, які сплачує бізнес. Саме тому наскрізною темою Стратегії є розвиток підприємництва. Саме тому і план реалізації Стратегії включає, наприклад, такі технічні завдання, як:

 • Створення центру трансферу технологій для ініціювання та реалізації на території регіону інвестиційних проєктів з виробництва інноваційної експортно-орієнтованої продукції у відповідності до смарт-спеціалізації Харківської області;
 • Створення мережевого бізнес-інкубатора для розвитку підприємництва в сфері креативних індустрій;
 • Створення мережі індустріальних парків.

І це лише невеличка частка тих технічних завдань, які повинні забезпечити соціально-економічний розвиток Харківської області. І тому усім харків’янам потрібно стати активними учасниками втілення ідей Стратегії у життя.

Після завершення презентації першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Віталія Погосяна виконуюча обов’язки директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Ірина Коновалова представила учасникам засідання проєкт Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027.

Після цього присутні отримали інформацію про проведення Стратегічної екологічної оцінки Стратегії 2027 і Плану заходів з її реалізації і розпочали обговорення, в якому взяли участь:

 • Віль Бакіров, керівник підгрупи «Інформаційно-соціологічне забезпечення розробки стратегії», ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України;
 • Григорій Іщенко, головний інженер АТ «Турбоатом»;
 • Дмитро Швець, керівник підгрупи «Громадська безпека, забезпечення прав людини, соціальний захист», ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, полковник поліції, доктор юридичних наук;
 • Володимир Пономаренко, керівник підгрупи «Підтримка малого та середнього підприємництва», ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН;
 • Вадим Хачатрян, директор наукового парку «Синергія»;
 • Алла Котвіцька, доктор фармацевтичних наук, професор, ректор Національного фармацевтичного університету;
 • Людмила Немикіна, керівник підгрупи «Залучення інвестицій, розвиток фінансового ринку», голова постійної комісії з питань бюджету Харківської обласної ради, віце-президент Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.
 • Усі перелічені спікери відзначили важливість і змістовність підготовлених документів і висловили упевненість, що вони стануть дороговказом для соціально-економічного розвитку регіону.

  В результаті обговорення його учасники прийняли одностайне рішення: рекомендувати депутатам Харківської обласної ради 27 лютого на пленарному засіданні ХХІІІ чергової сесії Харківської обласної ради VII скликання затвердити Стратегію розвитку Харківської області на 2021-2027 роки та План заходів з її реалізації на 2021-2023 роки.

Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації Про Робочу групу та Керівний комітет з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 років та Плану заходів її реалізації на 2021-2023 роки